Századvég: ismét javulásnak indult a lakossági konjunktúraérzet, míg a vállalati kissé romlott

A Századvég Konjunktúrakutató decemberi felmérése alapján a háztartások és a vállalkozások konjunktúraérzete eltérően alakult: miközben a háztartási konjunktúraindex javult, a vállalkozások válaszai alapján képzett mutató kissé csökkent.

A Századvég hétfőn az MTI-vel közölte: a lakossági konjunktúraindex mínusz 6,8 pontról mínusz 4,2 pontra emelkedett, míg a vállalati mutató mínusz 2,6 pontról mínusz 3,7 pontra esett vissza decemberben.
A négy lakossági alindex közül három javult novemberhez képest, az eredményekből jól látható, hogy a háztartások konjunktúraérzetének további javulását nagyban segíthetné az infláció mérséklődése – közölték. Legkedvezőbbnek továbbra is a foglalkoztatási helyzetet ítélték a háztartások. A legnagyobb mértékben az anyagi helyzet megítélése javult, a legkedvezőtlenebb továbbra is az infláció megítélése, az ezt leíró mutató mínusz 41,2 pontról  mínusz 47,4 pontra csökkent – ami a legalacsonyabb érték a felmérés kezdete óta – összhangban az infláció elmúlt hónapokban tapasztalt gyorsulásával – közölte a Századvég.
A közlemény szerint a lakossági adatokon jól látszik a hiteltörlesztési moratórium részleges kivezetésének hatása, ami egyben az anyagi helyzet jobbra fordulását is jelenti, hiszen a háztartások eladósodottsága mérséklődni kezdett. Míg novemberben csak 17,7 százalék mondta, hogy csökkent a hitelállománya az elmúlt 1 évben, addig decemberre ez az arány 23,9 százalékra emelkedett. Eközben a hitellel nem rendelkező háztartások részaránya 66,5 százalékról 64,9 százalékra, a növekvő hitelállománnyal rendelkezőké 12,0 százalékról 9,8 százalékra mérséklődött.
Az infláció esetében nemcsak a múlt folyamatainak megítélése vált kedvezőtlenebbé, de a következő 1 éves inflációt is magasabbra várják a megkérdezettek.
A kutatás szerint a vállalati felmérésben három alindex értéke romlott, míg egy javult decemberben az előző hónaphoz képest. Javulást az üzleti környezet alindexe mutatott. A legkedvezőbb továbbra is az iparági környezet megítélése. Kismértékben negatív a gazdasági környezet és az iparági környezet megítélése – közölték.
Az egyes kérdések esetében az előző hónaphoz képest a válaszok eloszlása csak minimálisan módosult. A legnagyobb pozitív változás a következő egy évre vonatkozó beruházási hajlandóságban tapasztalható: a válaszadók 38,9 százaléka jelezte decemberben, hogy beruházna (inkább igen, valószínűleg igen vagy biztosan) a következő egy évben. Ez az arány novemberben 36,4 százalék volt. A decemberi arány magasnak számít: a kérdőíves felmérés 2019. augusztusi indulása óta 2020 januárjában volt a legnagyobb, 43,2 százalék, előtte pedig 40 százalék körül ingadozott,  azaz a vállalkozások beruházási hajlandósága már megközelítette a vírus előtti szintet – közölte a Századvég.
A legnagyobb mértékű negatív változás novemberről decemberre a rendelésállomány aktuális szintjével kapcsolatban történt: míg novemberben a megkérdezett vállalatvezetők 21,4 százaléka számolt be alacsony rendelésállományról, addig decemberre ez az arány 27,0 százalékra nőtt. Az előző havi 62,3 százalék után a válaszadók 55,6 százaléka mondta, hogy a rendelésállománya az ilyenkor szokásos szinten alakul. A magas rendelésállománnyal rendelkezők aránya nem változott, 14,0 százalékot tett ki. A rendelésállomány megítélése összességében kedvezőtlenebb az elmúlt hónapokban mértnél, nagyjából a júliusi szinttel egyezik meg, míg a tavasszal mértnél pozitívabb a kutatás szerint.